Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

I. Cine suntem noi si cum ne puteti contacta?

Inscop Cercetare SRL  cu sediul social in Bdul. Marasesti 2B bloc D scara 1 ap 7 sector 4 Bucuresti, inregistrata la ONRC sub nr. J40/2562/2013, cu cod unic de identificare RO31288672, prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (Regulamentul) si a celorlalte prevederi legale aplicabile in materia prelucrarii datelor cu caracter personal.

Aceasta nota de informare descrie de ce si cum prelucram datele cu caracter personal si ofera informatii privind drepturile dumneavoastra. Inscop Cercetare SRL actioneaza in calitate de Operator de date cu caracter personal.

NE PUTETI CONTACTA LA

Adresa: Bld. Marasesti, no.2B, Bucuresti, ROMANIA

Pagina contact,

Email: office@inscop.ro

II. Date cu caracter personal prelucrate. Categorii de date.

Date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica, care o identifica sau pot duce la identificarea acesteia.

Politica noastra este de a colecta numai datele personale necesare si solicitam clientilor nostri sa comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar.

Putem prelucra mai multe categorii de date personale, acestea variind in functie de tipul de serviciu, categoria de persoane vizate sau de scopul prelucrarii.

Principalele date / categorii de date prelucrate de Inscop Cercetare SRL pot fi, dupa caz si in functie de scopurile asociate prelucrarii, una sau mai multe dintre urmatoarele:

 • Nume, prenume
 • Date de contact(numar de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta, etc),
 • Prin cookies putem colecta date personale precum identificatorul online al clientilor nostri, date de geolocalizare, varsta, sex, etc. Aceste date se pot prelucra aferent accesarii Site-ului si navigarii pe acesta, Inscop Cercetare SRL putand structura datele pe diverse categorii si criterii de interes, conform Politicii de cookies (pentru mai multe informatii accesati politica de cookies aici).

III. Sursa din care provin datele cu caracter personal.

In general, colectam date personale direct de la persoana vizata.

Putem primi date cu caracter personal sau acces la acestea si din partea unor terte parti ori surse publice (informatii postate pe site-uri de retele sociale, site-uri de stiri, etc.).

IV. Ce tipuri de prelucrari de date efectueaza societatea noastra?

Societatea noastra prelucreaza date cu caracter personal in scopurile enuntate in prezenta nota de informare, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operatiuni de prelucrare a datelor cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

V. Scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

Inscop Cercetare SRL  prelucreaza date cu caracter personal in multiple scopuri, iar modalitatile de colectare, baza legala de prelucrare, utilizarea, dezvaluirea, perioadele de pastrare, etc. pot fi diferite functie de fiecare scop.

Putem folosi datele personale pentru unul sau mai multe dintre scopurile descrise in aceasta nota de informare. In cazul in careInscop Cercetare SRL va prelucra ulterior datele cu caracter personal intr-un alt scop decat cele asupra carora ati fost deja informat si care nu este compatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate initial / care v-au fost aduse la cunostinta, Inscop Cercetare SRL va furniza informatii privind scopul secundar respectiv si orice informatii suplimentare relevante.

Utilizam datele personale in principal in urmatoarele scopuri:

 • Gestionarea relatiilor cu potentialii clienti si clientii nostri, in special pentru si in legatura cu incheierea si executarea contractelor de mandat cu acestia,
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale si angajamentelor asumate fata de clientii nostri, inclusiv in sensul preluarii si gestionarii de solicitari sau reclamatii in legatura cu activitatea desfasurata de catre noi;
 • Gestionarea riscurilor aflate in legatura cu activitatea noastra, sens in care luam masuri de securitate pentru a proteja datele personale, care implica detectarea, investigarea si solutionarea amenintarilor de securitate.
 • In cazul vizitarii site-ului nostru sau a paginilor noastre pe retele sociale, este posibil sa prelucram unele date personale precum identificatorul online al vizitatorilor nostri, date de geolocalizare IP, varsta, sex, etc. in scopul identificarii nevoilor clientilor si imbunatatirii prestarii serviciilor
 • Respectarea unor cerinte legale, cum ar fi cele de natura fiscala ori de arhivare
 • Gestiune economico-financiara-administrativa a societatii noastre
 • Constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta
 • Statistici interne

VI. Temeiurile juridice pe care se bazeaza prelucrarile de date.

Temeiurile juridice ale prelucrarii au in vedere dispozitiile Regulamentului si actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul Romaniei, prevederile legislatiei aplicabile in domeniul de activitate al Inscop Cercetare SRL , in special actelor normative ce guverneaza activitatea desfasurata de societatea noastra, Codul civil, Codul Fiscal si legislatia conexa din domeniul fiscal.

Prelucrarea se intemeiaza pe cel putin una dintre urmatoarele conditii de legalitate a prelucrarii:

 • prelucrarea poate fi necesara in vederea incheierii raportului juridic / contractului cu dumneavoastra ori pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea poate fi necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Inscop Cercetare SRL  (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal);
 • prelucrarea poate fi necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public (de ex. cele referitoare la operatiunile de arhivare);
 • prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Inscop Cercetare SRL sau de o parte terta, cum ar fi:

– Administrarea activitatii noastre,

– Gestionarea relatiilor noastre cu potentialii clienti si clientii

 • prelucrarea poate fi bazata pe consimtamantul dumneavoastra pentru ipotezele in care Regulamentul impune preluarea consimtamantului sau acesta nu se intemeiaza pe o alta conditie de legalitate a prelucrarii, in special in cazul prelucarii datelor speciale.

VII. Cat timp pastram datele cu caracter personal?

Pastram datele personale prelucrate de noi doar atat timp cat este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementarilor aplicabile), astfel:

 • Pe durata prevazuta de lege in situatiile in care exista acte normative aplicabile in acest sens (de ex in cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, etc)
 • Pe durata derulării contractului / raportului juridic dintre Inscop Cercetare SRL si dumneavoastra, pe de o parte, cat si a raportului juridic creat cu imputernicitii nostrii, pentru datele cu caracter personal necesare in executarea acestora, inclusiv date cu caracter personal cu care Inscop Cercetare SRL poate intra în contact în desfășurarea raporturtului juridic
 • Până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care Inscop Cercetare SRL ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apara între părți
 • Pana la retragerea consimtamantului pentru prelucrarile de date personale intemeiate exclusiv pe consimtamant
 • În orice alte ipoteze ori in absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de minim 3 ani de la data incetarii relatiilor / ultimul contact dintre Inscop Cercetare SRL  si persoana vizata.

Oricare date pot fi pastrate de Inscop Cercetare SRL, prin exceptie de la prevederile anterioare daca este cazul, până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește situatiile în care Inscop Cercetare SRL ar avea un interes legitim să păstreze anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apara între părți, de exemplu in contextul posibilei angajari a raspunderii juridice a Inscop Cercetare SRL ori a persoanei vizate de prelucrare.

In orice situatie, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia aplicabila, stergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitati acest lucru. Situatiile de exceptie aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul raspunsul inaintat acestuia de societatea noastra in legatura cu solicitarea de stergere a datelor.

VIII. Depturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora.

Societatea noastra este responsabila pentru facilitarea exercitarii oricaruia dintre drepturile dumneavoastra mentionate mai jos.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin trimiterea unui e-mail la adresa office@inscop.ro sau prin intermediul site-ului in sectiunea contact, ori ne puteti transmite o o cerere scrisa la sediul social al Inscop Cercetare SRL .

Pentru protectia datelor dumneavoastra, pentru a preveni abuzul unor persoane rau-voitoare care ar urmari accesul la datele dumneavoastra, societatea noastra este posibil sa va solicite parcurgerea prealabila a unor pasi de identificare, pentru a ne asigura ca dumneavoastra sunteti persoana care va exercitati drepturile mai jos amintite prin intermediul unei solicitari. Daca primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricaruia dintre drepturile de mai sus, va putem cere informatii suplimentare pentru a va verifica identitatea inainte de a actiona in baza cererii formulate.

In cazul in care persoana vizata introduce o cerere in format electronic pentru exercitare drepturilor sale, informatiile vor fi furnizate de societatea noastra tot in format electronic acolo unde este posibil, cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format.

Vom incerca sa raspundem cu promptitudine la orice solicitare venita din partea dumneavoastra si, in orice caz, in limitele de timp mentionate in mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la inregistrarea cererii). In anumite situatii expres prevazute de legislatia aplicabila, putem taxa o cerere de acces care va lua in calcul costurile administrative necesare pentru indeplinirea cererii.

In ipoteza in care, ca urmare a aplicarii unor dispozitii legale, societatea noastra nu poate da curs, in tot sau in parte, unei cereri a persoanei vizate de prelucrare, atunci situatiile de exceptie aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul raspunsul inaintat acestuia de societatea noastra in legatura cu cererea in cauza.

 • Dreptul de a fi informat (art. 12-13): Informarea persoanei vizate cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer.
 • Dreptul de acces la date (art.15): Persoana vizata poate solicita acces la datele sale pentru a verifica daca prelucrarea este intemeiata.
 • Dreptul de a rectifica Datele( art.16): Persoana vizata poate solicita rectificarea datelor in cazul in care acestea sunt procesate gresit.
 • Dreptul de a fi uitat (art.17): Cand procesarea nu mai este justificata sau cand persoana vizata si-a retras consimtamantul.
 • Dreptul de restrictionare a prelucrarilor(art.18) Persoana vizata poate cere restrictionarea datelor folosite sau a transferului de date.
 • Portabilitatea datelor (art. 20): Persoana vizata are dreptul de a solicita portarea datelor intre Operatori.
 • Dreptul de a face opozitie (art.21): Dreptul persoanei vizate de a face obiectii sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrari
 • Dreptul de a se opune la profilari (art. 21) Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci cand aceasta se bazeaza pe prelucrarea automata.

IX. Dreptul de a depune o plangere sau o reclamatie.

Daca doriti sa reclamati aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastra personale, va rugam sa trimiteti un e-mail cu detaliile reclamatiei dvs. la office@inscop.ro.

De asemenea puteti transmite / depune solicitarea dumneavoastra prin intermediul site-ului in sectiunea de contact,

Vom analiza si vom raspunde oricarei plangeri pe care o primim.

X. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal:

Inscop Cercetare SRL poate transmite / acorda acces / divulga datele personale in principal si doar in masura in care acest lucru este necesar, catre urmatoarele categorii de entitati:

 • Autoritati si institutii publice,
 • prestatori de servicii si/sau persoane imputernicite care prelucreaza datele personale in numeleInscop Cercetare SRL, în conformitate cu instrucțiunile primite de la noi și respectă această nota de informare, legile privind protecția datelor și orice alte măsuri adecvate de confidențialitate și de securitate (precum prestatori de servicii in domeniul IT care pot avea acces la date personale, prestatori de servicii de curierat, etc)

Transferurile si divulgarea nu se va/vor face catre entitati din afara Romaniei sau Uniunii Europene. DacaInscop Cercetare SRL transmite datele dvs cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala, ne vom asigura ca acestea sunt protejate corespunzator, respectiv ca transmitem datele intr-o tara care asigura un nivel adecvat de protectie conform evaluarii de catre Comisia Europeana ori, daca se considera ca tara respectiva nu are legi echivalente cu standardele UE de protectie a datelor, vom cere tertei parti sa incheie un contract /acord/instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care sa reflecte aceste din urma standarde sau sa ofere alte garantii adecvate in acest sens.

XI. Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter de personal.

Dumneavoastra alegeti daca doriti sa beneficiati de serviciile noastre, astfel ca de regula nu sunteti obligat sa va furnizati informatiile personale catre Inscop Cercetare SRL. Totusi, in masura in care ati optat sa beneficiati de serviciile oferite de societatea noastra sau furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerintelor legale si/sau a relatiei juridice cu noi, deoarece aceste informatii sunt necesare pentru furnizarea serviciilor, iar in lipsa detinerii de catre Inscop Cercetare SRL  a acestor date nu vom putea oferi unele / toate serviciile noastre.

Astfel ca, in anumite situatii, in functie de datele pe care refuzati sa le furnizati este posibil ca:

 • societatea noastra sa fie in imposibilitatea de a incheia raportul juridic/contractul ori de a continua relatia contractuala cu dumneavoastra
 • societatea noastra sa fie pusa in imposibilitatea de a-si onora obligatiile asumate fata de dvs.

Daca apreciati ca informatiile continute in prezenta sunt ambigue ori contin neclaritati, puteti solicita in orice moment lamuriri in acest sens din partea noastra, contactandu-ne la datele furnizate in prezenta nota de informare.

Prin prezenta Nota, am luat cunostinta de informatiile puse la dispozitie de catre Inscop Cercetare SRL in lumina Regulamentului si am fost informat/a de catreInscop Cercetare SRL cu privire la drepturile pe care le confera Regulamentul si legea romana privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Scroll to top