IULIE 2022 – Sondaj de opinie. Proiect: AGENDA ROMÂNIA 2050. O conversație despre viitorul României; Capitolul 6: Securitatea națională a viitorului

Descarcă prezentarea grafică: 7.07.22 Cap. 6 Securitatea nationala a viitorului

Sondaj de opinie INSCOP Research

Proiect: AGENDA ROMÂNIA 2050. O conversație despre viitorul României

Capitolul 6: Securitatea națională a viitorului

Potrivit sondajului de opinie intitulat ”Agenda România 2050. O conversație despre viitorul României – Ediția I”, peste 80% dintre români cred că pe termen lung (următoarele decenii), România trebuie să urmeze direcția Vest (UE, SUA, NATO) din punct de vedere al alianțelor politice și militare. De asemenea, majoritatea consideră că și în viitorul îndepărtat NATO va rămâne principala garanție de securitate pentru România și susține o consolidare a Armatei României.

Sondajul de opinie, realizat în perioada 23 mai – 14 iunie 2022 pe un eșantion de 1500 de respondenți, este împărțit în mai multe capitole.

Sondajul de opinie ”Agenda România 2050. O conversație despre viitorul României – Ediția I” a fost realizat de INSCOP Research în la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group (www.strategicthinking.ro) în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de mediul privat și având drept parteneri academici Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea București, Universitatea Politehnica din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași.    

 

Remus Ioan Ștefureac, președinte Strategic Thinking Group: ”Proiectul Agenda România 2050 își propune demararea unei conversații naționale despre politici publice esențiale pentru viitorul României pe termen lung având ca punct de plecare opiniile românilor culese printr-o serie de sondaje de opinie naționale. Pornind de la ceea ce cred românii, dorim să încurajăm o conversație amplă a experților (din mediul academic, din sectorul public și privat) pe fiecare dintre temele proiectului. Proiectul își propune realizarea mai multor studii sociologice pe șase zone majore de interes pentru viitorul României, fiecare împărțită în teme specifice: societatea viitorului, infrastructura viiorului, mediul și resursele viitorului, economia și afacerile viitorului, tehnologiile și meseriile viitorului  și locul României în lumea viitorului.”

 

Prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara: ” Lumea de astăzi a ieșit din paradigma blocurilor geopolitice stabile ale secolului 20 și s-a schimbat semnificativ prin fragmentarea intereselor și multiplicarea relațiilor internaționale bilaterale, prin creșterea disparităților economice și sociale, dar și prin avansul tehnologic rapid și interdependențele circuitelor globale logistice. În contextul unei perioade dominate de riscurile de securitate globale generate de intervenția militară nelegitimă a Federației Ruse în Ucraina, dar și după cei doi ani de restricții pandemice și intrarea într-o criza energetică generalizată, românii, ca și ceilalți europeni, resimt acut nevoia de siguranță, în raport cu care instituțiile publice sunt chemate să ofere mai multe mecanisme de stabilitate și securitate. Dezbaterea asupra preocupărilor și îngrijorărilor exprimate social prin curentele de opinie își găsește un spațiu privilegiat în mediul universitar. La Universitatea de Vest din Timișoara s-au conturat, de mai mulți ani, programe și proiecte de cercetare, educație și dezbatere comunitară îndreptate spre dezvoltarea culturii de securitate și spre aprofundarea principiilor și realităților care funcționează astăzi în relațiile internaționale. Ca urmare a proiectelor strategice derulate și a orientării structurale către dezvoltarea culturii de securitate în mediul academic, Universitatea de Vest Timișoara a obținut în 2020 statutul de membră a Colegiului European de Securitate și Apărare al UE, în cadrul căruia participă, prin componente educaționale, la dezvoltarea resurselor umane din UE. Avem tot mai mare nevoie de jaloane în cunoașterea și înțelegerea realităților internaționale, pentru a ne fixa strategia de dezvoltare ca țară, pentru un termen de minimum zece sau chiar douăzeci și cinci de ani. Contextul securitar și al poziționării noastre strategice, ca stat component al UE și NATO, reprezintă o piesă de referință pentru construcția acestei strategii, în orizontul anului 2050“.

 

ANALIZA EXTINSĂ ȘI INTERPRETAREA DATELOR

Capitolul 6: Securitatea națională a viitorului

Direcție România – Vest vs. Est

În opinia a 83,5% dintre români, VEST (adică UE, SUA, NATO)  este direcția înspre care ar trebui să se îndrepte România din punctul de vedere al alianțelor politice și militare. 8% consideră că România ar trebui să se îndrepte către EST (adică Rusia, China). Ponderea non-răspunsurilor este de 8,5%.

Analiza socio-demografică: Nu sunt diferențe semnificative în funcție de categoriile socio-demografice analizate între cei care consideră că România ar trebui să se îndrepte către VEST din punctul de vedere al alianțelor politice și militare.

 

Garanțiile de securitate pentru România – percepție viitor

Dacă ar fi să se gândească la viitorul mai îndepărtat, 65,8% dintre români cred că NATO va rămâne principala garanție de securitate a României, în timp ce 29% sunt de părerea contrarie. 5% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0,2% nu răspund.

Analiza socio-demografică: Consideră că NATO va rămâne principala garanție de securitate a României în procente mai ridicate decât restul populației: tinerii până în 30 de ani și persoanele cu venituri foarte ridicate.

 

Armata Română

În opinia a 70,9% dintre români, în viitor Armata României ar trebui să se mărească. 23,2% sunt de părerea că Armata Română ar trebui să rămână la fel ca acum, iar 3,5% că ar să se micșoreze. Ponderea non-răspunsurilor este de 2,4% din totalul eșantionului.

Analiza socio-demografică: Sunt de părere că Armata Română ar trebui să se mărească mai ales locuitorii din regiunea Sud Est și persoanele cu venituri foarte scăzute. Gulerele albe, persoanele cu studii superioare și locuitorii din regiunea Centru împărtășesc în proporții semnificativ mai ridicate decât restul populației părerea că Armata Română ar trebui să rămână la fel ca acum.

 

DATE METODOLOGICE

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group.

Datele au fost culese în perioada 23 mai – 14 iunie 2022, metoda de cercetare fiind interviul prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1500 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.53 %, la un grad de încredere de 95%.

 

Partenerii academici ai proiectului sunt: Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea București, Universitatea Politehnica din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași.    

 

În cadrul primului studiu sociologic național realizat în iunie 2022, temele cercetate au fost:

  • Percepția prezentului în comparație cu trecutul (1989) și viitorul (2050)
  • Reforma administrativ-teritorială
  • Percepția asupra viitorului tranziției energetice la surse de energie nepoluante
  • Percepția cu privire la protejarea mediului, reciclare, economia circulară a viitorului
  • Percepția cu privire la starea de sănătate a populației
  • Percepția asupra știintei și tehnologiei. Meseriile viitorului
  • Securitatea națională a viitorului

—–

STRATEGIC THINKING GROUP – Asociația Grupul de Gândire Strategică (www.strategicthinking.ro) este un think tank care își propune să furnizeze o platformă civică activă dedicată încurajării reflecției și gândirii strategice prin analize, studii și cercetări de profunzime. STRATEGIC THINKING GROUP sprijină dezbaterile publice bazate pe utilizarea riguroasă de date științifice și evaluări structurate în vederea elaborării de contribuții de substanță pentru dezvoltare și progres în domenii relevante din sectorul public și privat.

 

Descarcă prezentarea grafică: 7.07.22 Cap. 6 Securitatea nationala a viitorului

IULIE 2022 – Sondaj de opinie. Proiect: AGENDA ROMÂNIA 2050. O conversație despre viitorul României; Capitolul 6: Securitatea națională a viitorului
Scroll to top