Indicele Național al Serviciilor și Consumului Populației INSCoP INDEX

Indicele Național al Serviciilor și Consumului Populației INSCoP INDEX își propune să fie un reper în evaluarea periodică de către populație a serviciilor publice și situației economice a țării.
Evaluarea corectă a încrederii populației/cosumatorilor în servicii publice/produse și comportamentul indivizilor/comunităților/societății în raport cu activitatea instituțiilor publice respectiv cu evoluția pieței este o informație esențială pentru configurarea politicilor publice, a proceselor de producție sau a strategiilor de valorificare a marfurilor.
Analiza a datelor culese din spații diverse cu instrumente similare este foarte utilă pentru a prezenta clasamente comparative, însă esența comportamentului cetățenilor din fiecare societate nu poate fi surprinsă decât printr-un instrument care să conțină și indicatori adaptați universului cultural, de valori si comportament local.
Indicele Național al Serviciilor și Consumului Populației INSCoP INDEX va fi construit dintr-un Indice care evaluează serviciile publice și un Indice care evaluează consumul populației.
Obiectivul principal al proiectului INSCop INDEX este acela de a evalua calitatea serviciilor publice, de a monitoriza consumul populației și de a crea un indicator sintetic privind starea națiunii.

Obiective generice ale INSCoP INDEX.

– averizarea din timp asupra calității serviciilor publice și asupra sistemului economic

– evaluarea activității guvernanților din perspectiva guvernaților, astfel încât serviciile publice să corespundă interesului general

– cunoașterea trendinței generale și specifice privind serviciile publice, consumului populației și comportamentului acestuia

– cunoașterea stilului și standardului de viață al cetățenilor

Indicele Național al Serviciilor și Consumului Populației INSCoP INDEX oferă un produs de măsurare integrat, util în egală măsură și sectorului public și sectorului privat. Plusvaloarea cercetării este oferăt de măsurarea integrată a celor doi indici și de utilizarea unor instrumente care combină nevoia unor date comparate, respectiv a unor date de prfunzime specifice spațiului românesc.
Serviciile publice se află în centrul strategiilor pentru integrarea socială și pentru coeziunea economică și socială. Ele asigură condițiile pentru o economie competitivă și îmbunătățesc standardele și calitatea vieții.
Nevoile sociale ale oamenilor, grupurilor și comunităților sunt satisfăcute prin intermediul unor servicii publice, care la rândul lor generează consum de produse, cumpărare de mărfuri și servicii.
Este astfel nevoie de o apreciere corectă a modului în care serviciile publice satisfac cerințele sociale ale cetățenilor și, implicit, evaluarea rapidă și continua a activității serviciilor publice.

Modul în care percepe populația serviciile publice și economia, fie ea la nivel macro – național sau la nivel micro – gospodărie este foarte important. În funcție de măsurarea acestor percepții, instituțiile statului și agenții economici privați vor putea să gândească, să calibreze și să construiască politicile publice și strategiile de de dezvoltare antreprenorială.

Prin întrebările adresate populației și gospodăriilor Indicele Național al Serviciilor și Consumului Populației INSCoP INDEX exploatează optim informațiile culese și apoi contruieste un Indice general pentru starea de fapt a națiunii.

Scroll to top