DECEMBRIE 2013 – EXPLORAREA ŞI EXPLOATAREA RESURSELOR NATURALE

[:ro]Descarcă PDF: INSCOP noiembrie RESURSE NATURALE

EXPLORAREA ŞI EXPLOATAREA RESURSELOR NATURALE

 • Tema ocupă un loc central pe agenda publică. Relatările publice din ultima perioadă asupra subiectului mai larg al explorării şi exploatării resurselor naturale au vizat în special două subiecte particulare şi două tipuri de resurse (aurul – Roşia Montană şi gazele de şist).
 • INSCOP Research a investigat opinia populaţiei cu privire la tema extinsă a explorării/exploatării resurselor naturale într-o abordare cât mai neutră, motiv pentru care am evitat orice asociere cu subiecte particulare sensibile de tipul „Roşia Montană” sau „Gazele de şist” pentru a obţine, pe cât posibil, o evaluare a opiniilor românilor cât mai puţin alterată de temele conflictuale cu mare vizibilitate în ultima perioadă.
 • Am aplicat o succesiune de întrebări generice prin includerea treptată a variabilelor principale care au influenţat dezbaterea subiectului explorării/exploatării resurselor naturale:
  • mediul înconjurător,
  • dihotomia companii româneşti/companii străine implicate în activitatea de explorare/exploatare,
  • impactul asupra preţurilor de consum.
  • Am început cu o întrebare generală – Dvs. sunteţi de acord sau împotriva explorării resurselor naturale ale României (activitatea prin care aflăm dacă pe teritoriul naţional există sau nu resurse naturale)? – care a măsurat opţiunile românilor faţă de explorarea resurselor naturale, cu o explicaţie în textul întrebării – activitatea prin care aflăm dacă pe teritoriul României există sau nu resurse naturale.
   • 65,2% din totalul populaţiei investigate se pronunţă în favoarea explorării resurselor naturale, în timp ce 28,1% se opune acestei activităţi. 6,7% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare.
 • Am continuat cu o întrebare generală menită să testeze opiniile populaţiei cu privire la activitatea de exploatare a resurselor – În cazul în care în urma activităţii de explorare sunt identificate resurse naturale, de principiu, dvs. sunteţi de acord sau împotriva exploatării lor în vederea valorificării?. Am adresat întrebarea întregii populaţii investigate şi nu doar respondenţilor care şi-au exprimat acordul pentru explorare pentru  a avea tabloul complet al opţiunilor populaţiei în integralitatea lor, atât asupra temei explorării, cât şi a temei exploatării.
  • 61,9% din populaţia României se pronunţă în favoarea exploatării resurselor naturale în vederea valorificării, în timp ce 29,8% se declară împotriva activităţii de exploatare. 8,3% nu ştiu sau nu răspund. Practic, cea mai mare parte a publicului care susţine exploarea se pronunţă şi în favoarea exploatării resurselor naturale.
 • Pentru următoarele 3 întrebări am introdus 3 variabile-filtru importante. Astfel, am introdus variabila cea mai importantă care s-a desprins în urma dezbaterii publice din ultimele luni pe subiectul explorare/exploatare, respectiv efectele asupra mediului inconjurător –  În cazul în care în urma activităţii de explorare sunt identificate resurse naturale, dar exploatarea lor prespune şi afectarea mediului înconjurător, dvs. sunteţi de acord sau împotriva exploatării lor în vederea valorificării?
  • 45,9% dintre respondenţi se declară de acord cu exploatarea resurselor naturale dacă se respectă normele europene de mediu, în timp ce 6,9% sunt de acord cu exploarea in orice condiţii.
  • 22% se pronunţă împotriva exploatării dacă nu se respectă normele europene de protecţie a mediului, în timp ce 19,6% alcătuiesc grupul se opun exploatării resurselor naturale indiferent de condiţii.
  • 5,7% nu ştiu sa nu răsund la această întrebare.
  • Concluzia este destul de clară. Aproximativ o cincime din populaţie se opune exploatării resurselor naturale, chiar şi dacă sunt respectate normele europene de mediu. Restul populaţiei exprimă opinii mai nuanţate. Majoritatea (peste 50%) sunt de acord cu exploatarea resurselor naturale, cea mai mare parte dintre aceştia sprijinind această activitate dacă sunt respectare condiţiile de mediu. Acesta pare a fi cel mai mare câştig al manifestărilor din ultimele luni: conştientizarea populaţiei cu privire la importanţa protejării mediului înconjurător, relevată şi de faptul că doar 6,9% nu sunt interesaţi de problemele de mediu în cazul unei exploatări. Altfel spus, românii înţeleg avantajele exploatării, sunt de acord cu exploatarea, dar doresc condiţii de mediu stricte, conform standardelor europene.
 • Următoarea întrebare a introdus variabila „companii româneşti vs. companii străine” implicate în exploatarea resurselor naturale – În cazul în care în urma activităţii de explorare sunt identificate resurse naturale, iar exploatarea resurselor este asigurată de companii româneşti, dvs. sunteţi de acord sau împotriva exploatării lor în vederea valorificării?
  • 51,2% se pronunţă în favoarea exploatării resurselor naturale dacă această activitate este asigurată de companii româneşti în timp ce 16,8% sunt de acord cu exploatarea indiferent dacă activitatea este realizată de companii româneşti sau străine.
  • 14,5% sunt împotriva exploatării indiferent dacă dacă activitatea este asigurată de companii româneşti sau străine. Practic, 14,5% reprezintă nucleul dur al celor care se opun exploatării indiferent de naţionalitatea companiei implicate în activităţi sau de respectarea condiţiilor de mediu.
  • 8,6% se pronunţă împotriva exploatării dacă activitatea este realizată de companii străine, iar 8,9% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare.
 • În fine, variabila care pare a favoriza cel mai puternic opţiunile în favoarea exploatării este cea legată de impactul asupra preţurilor – În cazul în care în urma activităţii de explorare sunt identificate resurse naturale energetice, iar exploatarea acestora ar duce la scăderea preţurilor (la gaze, energie electrică, energie termică) dvs. sunteţi de acord sau împotriva exploatării lor în vederea valorificării?
  • 73,7% se declară de acord cu exploatarea resurselor naturale dacă se reduc preţurile la energie (gaz, electrică sau termică).
  • 17,4% se pronunţă împotriva exploatării resurselor naturale indiferent de efectele asupra preţurilor la energie.
  • 8,9% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare.

 

 • Sondajul ”Barometrul – Adevărul despre România” a fost realizat de INSCOP Research la comanda Adevărul. Sondajul a fost realizat în perioada 07  – 14 noiembrie 2013. Volumul eșantionului a fost de 1055 persoane și este reprezentativ pentru populația României de 18 ani și peste 18 ani. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%. Tipul eșantionului: multi-stratificat, probabilistic . Metoda folosită a fost cea a sondajului de opinie pe baza unui chestionar aplicat de operatorii de interviu la domiciliul respondenţilor. Chestionarele au fost aplicate în 37 de județe și Municipiul București, într-un total de 80 de localități (orașe mari, orașe medii, orașe mici, comune, sate). Eșantionul a fost validat pe baza datelor oficiale ale Recesământului populației din 2011

 

 • Barometrul “ADEVĂRUL DESPRE ROMÂNIA” este un proiect de cercetare sociologică periodică a opiniilor românilor cu privire la principalele aspecte ale vieţii politice, economice, sociale şi culturale. Proiectul “ADEVĂRUL DESPRE ROMÂNIA” este o iniţiativă a cotidianului “Adevărul” realizată cu sprijinul INSCOP Research. Procesul de elaborare a legilor, circuitul de formulare şi adoptare a politicilor publice, mecanismele de luare a deciziilor sunt insuficient bazate pe agenda publică aşa cum se regăseşte ea la nivelul opţiunilor populaţiei. Acest lucru riscă să provoace probleme funcţionale grave ale sistemului politic românesc şi un deficit de legitimitate îngrijorător  pentru regimul democratic.  Proiectul “ADEVĂRUL DESPRE ROMÂNIA” îşi propune să aducă în spaţiul public, într-o formulă complexă şi sistematică, opiniile populaţiei cu privire la principalele probleme de pe agenda publică reală pentru a stimula o conectare cât mai bună între aşteptările populaţiei şi rezultatele procesului decizional derulat de autorităţile publice. Barometrul “ADEVĂRUL DESPRE ROMÂNIA” are 4 direcţii mari de cercetare (Politica interna si internationala, Economie si mediu de afaceri, Social – sanatate, educatie, protectie sociala, Viaţă şi Societate) operaţionalizate printr-un set de indicatori stabili pentru a măsura tendinţe relevante şi un set variabil pentru a identificaopinii pe teme foarte specifice.

Descarcă PDF: INSCOP noiembrie RESURSE NATURALE[:en] 
EXPLORAREA ŞI EXPLOATAREA RESURSELOR NATURALE

 • Tema ocupă un loc central pe agenda publică. Relatările publice din ultima perioadă asupra subiectului mai larg al explorării şi exploatării resurselor naturale au vizat în special două subiecte particulare şi două tipuri de resurse (aurul – Roşia Montană şi gazele de şist).
 • INSCOP Research a investigat opinia populaţiei cu privire la tema extinsă a explorării/exploatării resurselor naturale într-o abordare cât mai neutră, motiv pentru care am evitat orice asociere cu subiecte particulare sensibile de tipul „Roşia Montană” sau „Gazele de şist” pentru a obţine, pe cât posibil, o evaluare a opiniilor românilor cât mai puţin alterată de temele conflictuale cu mare vizibilitate în ultima perioadă.
 • Am aplicat o succesiune de întrebări generice prin includerea treptată a variabilelor principale care au influenţat dezbaterea subiectului explorării/exploatării resurselor naturale:
  • mediul înconjurător,
  • dihotomia companii româneşti/companii străine implicate în activitatea de explorare/exploatare,
  • impactul asupra preţurilor de consum.
  • Am început cu o întrebare generală – Dvs. sunteţi de acord sau împotriva explorării resurselor naturale ale României (activitatea prin care aflăm dacă pe teritoriul naţional există sau nu resurse naturale)? – care a măsurat opţiunile românilor faţă de explorarea resurselor naturale, cu o explicaţie în textul întrebării – activitatea prin care aflăm dacă pe teritoriul României există sau nu resurse naturale.
   • 65,2% din totalul populaţiei investigate se pronunţă în favoarea explorării resurselor naturale, în timp ce 28,1% se opune acestei activităţi. 6,7% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare.
 • Am continuat cu o întrebare generală menită să testeze opiniile populaţiei cu privire la activitatea de exploatare a resurselor – În cazul în care în urma activităţii de explorare sunt identificate resurse naturale, de principiu, dvs. sunteţi de acord sau împotriva exploatării lor în vederea valorificării?. Am adresat întrebarea întregii populaţii investigate şi nu doar respondenţilor care şi-au exprimat acordul pentru explorare pentru  a avea tabloul complet al opţiunilor populaţiei în integralitatea lor, atât asupra temei explorării, cât şi a temei exploatării.
  • 61,9% din populaţia României se pronunţă în favoarea exploatării resurselor naturale în vederea valorificării, în timp ce 29,8% se declară împotriva activităţii de exploatare. 8,3% nu ştiu sau nu răspund. Practic, cea mai mare parte a publicului care susţine exploarea se pronunţă şi în favoarea exploatării resurselor naturale.
 • Pentru următoarele 3 întrebări am introdus 3 variabile-filtru importante. Astfel, am introdus variabila cea mai importantă care s-a desprins în urma dezbaterii publice din ultimele luni pe subiectul explorare/exploatare, respectiv efectele asupra mediului inconjurător –  În cazul în care în urma activităţii de explorare sunt identificate resurse naturale, dar exploatarea lor prespune şi afectarea mediului înconjurător, dvs. sunteţi de acord sau împotriva exploatării lor în vederea valorificării?
  • 45,9% dintre respondenţi se declară de acord cu exploatarea resurselor naturale dacă se respectă normele europene de mediu, în timp ce 6,9% sunt de acord cu exploarea in orice condiţii.
  • 22% se pronunţă împotriva exploatării dacă nu se respectă normele europene de protecţie a mediului, în timp ce 19,6% alcătuiesc grupul se opun exploatării resurselor naturale indiferent de condiţii.
  • 5,7% nu ştiu sa nu răsund la această întrebare.
  • Concluzia este destul de clară. Aproximativ o cincime din populaţie se opune exploatării resurselor naturale, chiar şi dacă sunt respectate normele europene de mediu. Restul populaţiei exprimă opinii mai nuanţate. Majoritatea (peste 50%) sunt de acord cu exploatarea resurselor naturale, cea mai mare parte dintre aceştia sprijinind această activitate dacă sunt respectare condiţiile de mediu. Acesta pare a fi cel mai mare câştig al manifestărilor din ultimele luni: conştientizarea populaţiei cu privire la importanţa protejării mediului înconjurător, relevată şi de faptul că doar 6,9% nu sunt interesaţi de problemele de mediu în cazul unei exploatări. Altfel spus, românii înţeleg avantajele exploatării, sunt de acord cu exploatarea, dar doresc condiţii de mediu stricte, conform standardelor europene.
 • Următoarea întrebare a introdus variabila „companii româneşti vs. companii străine” implicate în exploatarea resurselor naturale – În cazul în care în urma activităţii de explorare sunt identificate resurse naturale, iar exploatarea resurselor este asigurată de companii româneşti, dvs. sunteţi de acord sau împotriva exploatării lor în vederea valorificării?
  • 51,2% se pronunţă în favoarea exploatării resurselor naturale dacă această activitate este asigurată de companii româneşti în timp ce 16,8% sunt de acord cu exploatarea indiferent dacă activitatea este realizată de companii româneşti sau străine.
  • 14,5% sunt împotriva exploatării indiferent dacă dacă activitatea este asigurată de companii româneşti sau străine. Practic, 14,5% reprezintă nucleul dur al celor care se opun exploatării indiferent de naţionalitatea companiei implicate în activităţi sau de respectarea condiţiilor de mediu.
  • 8,6% se pronunţă împotriva exploatării dacă activitatea este realizată de companii străine, iar 8,9% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare.
 • În fine, variabila care pare a favoriza cel mai puternic opţiunile în favoarea exploatării este cea legată de impactul asupra preţurilor – În cazul în care în urma activităţii de explorare sunt identificate resurse naturale energetice, iar exploatarea acestora ar duce la scăderea preţurilor (la gaze, energie electrică, energie termică) dvs. sunteţi de acord sau împotriva exploatării lor în vederea valorificării?
  • 73,7% se declară de acord cu exploatarea resurselor naturale dacă se reduc preţurile la energie (gaz, electrică sau termică).
  • 17,4% se pronunţă împotriva exploatării resurselor naturale indiferent de efectele asupra preţurilor la energie.
  • 8,9% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare.

 

 • Sondajul ”Barometrul – Adevărul despre România” a fost realizat de INSCOP Research la comanda Adevărul. Sondajul a fost realizat în perioada 07  – 14 noiembrie 2013. Volumul eșantionului a fost de 1055 persoane și este reprezentativ pentru populația României de 18 ani și peste 18 ani. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%. Tipul eșantionului: multi-stratificat, probabilistic . Metoda folosită a fost cea a sondajului de opinie pe baza unui chestionar aplicat de operatorii de interviu la domiciliul respondenţilor. Chestionarele au fost aplicate în 37 de județe și Municipiul București, într-un total de 80 de localități (orașe mari, orașe medii, orașe mici, comune, sate). Eșantionul a fost validat pe baza datelor oficiale ale Recesământului populației din 2011

 

 • Barometrul “ADEVĂRUL DESPRE ROMÂNIA” este un proiect de cercetare sociologică periodică a opiniilor românilor cu privire la principalele aspecte ale vieţii politice, economice, sociale şi culturale. Proiectul “ADEVĂRUL DESPRE ROMÂNIA” este o iniţiativă a cotidianului “Adevărul” realizată cu sprijinul INSCOP Research. Procesul de elaborare a legilor, circuitul de formulare şi adoptare a politicilor publice, mecanismele de luare a deciziilor sunt insuficient bazate pe agenda publică aşa cum se regăseşte ea la nivelul opţiunilor populaţiei. Acest lucru riscă să provoace probleme funcţionale grave ale sistemului politic românesc şi un deficit de legitimitate îngrijorător  pentru regimul democratic.  Proiectul “ADEVĂRUL DESPRE ROMÂNIA” îşi propune să aducă în spaţiul public, într-o formulă complexă şi sistematică, opiniile populaţiei cu privire la principalele probleme de pe agenda publică reală pentru a stimula o conectare cât mai bună între aşteptările populaţiei şi rezultatele procesului decizional derulat de autorităţile publice. Barometrul “ADEVĂRUL DESPRE ROMÂNIA” are 4 direcţii mari de cercetare (Politica interna si internationala, Economie si mediu de afaceri, Social – sanatate, educatie, protectie sociala, Viaţă şi Societate) operaţionalizate printr-un set de indicatori stabili pentru a măsura tendinţe relevante şi un set variabil pentru a identificaopinii pe teme foarte specifice.

[:]

DECEMBRIE 2013 – EXPLORAREA ŞI EXPLOATAREA RESURSELOR NATURALE
Scroll to top